Image

Χειρουργική Άνω Άκρου

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος –
Διαδερμική Διάνοιξη του Ελύτρου

 

Τι είναι ο εκτινασσόμενος Δάκτυλος;
 • Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος λέγεται αλλιώς και Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα του Δακτύλου
 • Οφείλεται σε πάχυνση του ελύτρου που καλύπτει τους καμπτήρες μύες των δακτύλων του χεριού.
 • Η πάθηση αφορά πιο συχνά τον αντίχειρα και τον παράμεσο δάκτυλο
 • Ο ασθενής έχει δυσκολία στο να ανοίγει το δάκτυλο αφού το φέρει σε κάμψη το οποίο κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση αναπήδησης (Trigger finger).
 • Μπορεί να νιώθει πόνο στη βάση του δακτύλου που έχει προσβληθεί.
 • Ψηλαφάται χαρακτηριστικός όζος στο δάκτυλο που εχει πρόβλημα.
 • Το πρόβλημα είναι πιο συχνό το πρωί και πριν αρχίσει να κινείται το χέρι στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Σε περισσότερο προχωρημένες περιπτώσεις το δάκτυλο μπλοκάρει σε κάμψη και δεν μπορεί να ανοίξει μόνο του
19001
Πλεονεκτήματα διάνοιξης του ελύτρου με τη βοήθεια βελόνας χωρίς χειρουργική τομή
 • Δεν απαιτεί χειρουργείο
 • Μπορεί να γίνει στο Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 • Γίνεται με ελάχιστη τοπική αναισθησία
 • Γίνεται χωρίς τομή
 • Με μία βελόνα διανοίγεται το Α1 pulley (δακτυλιοειδής σύνδεσμος) του δακτύλου και απελευθερώνεται οτένοντας του δακτύλου
 • Είναι ανώδυνη
 • Γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες
 • Δεν χρειάζεται ίσχαιμη περίδεση
 • Μπορεί να γίνει σε συνδιασμό με τοπική ένεση κορτιζόνης
 • Δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή μετά την μικροεπέμβαση
 • Το δάκτυλο και το χέρι χρησιμοποιείται αμέσως μετά διάνοιξη
 maxresdefault
Νόσος Dupuytren - Διαδερμική Διατομή Παλαμιαίας Απονεύρωσης
Τι είναι η νόσος του Dupuytren
 • H νόσος του Dupuytren ή ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης είναι η μία ινώδης δυσπλασία της υποδόριας παλαμιαίας περιτονίας. Χαρακτηριστικά σχηματιζονται ψηλαφητά οζίδια στο δέρμα ή δημιουργούνται ψηλαφητές χορδές στην παλάμη από τη ρίκνωση αυτή. Προοδευτικά δημιουργείται σύγκαμψη των δακτύλων και η κινητικότητα των δακτύλων προοδευτικά περιορίζεται. Οι βλάβες είναι πιο συχνές στην ωλένια πλευρά της παλάμης και συγκεκριμπένα στο μικρό δάκτυλο και τον παράμεσο (4ο και 5ο δάκτυλο του χεριού). Είναι νόσος περισσότερο συχνή στους μεσήλικες άνδρες. Έχει κληρονομική επιβάρυνση και είανι πιο συχνή όταν υπάρχει αντιεπιληπτική αγωγή και κατάχρηση αλκοόλ.
19991
Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης με Διαδερμική Διατομή της Παλαμιαίας Απονεύρωσης με Βελόνα
 • Ψηλαφητή χορδή στην παλάμη
 • Σύγκαμψη της μετακαρποφαλλαγικής άρθρωσης > 30ο
 • Σύγκαμψη της 1ης φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης
 • Ασθενείς οι οποίοι έχουν αντένδειξη για ανοικτή χειρουργική επέμβαση
19192
Πλεονεκτήματα Μικροεπεμβατικής Τεχνικής Διαδερμικής Απελευθέρωσης σε σχέση με την Ανοικτή Διατομή της Περιτονίας
 • Είναι μικροεπέμβαση χωρίς νυστέρι και χειρουργική τομή
 • Γίνεται με τη χρήση βελόνας 25 G
 • Δεν απαιτεί χειρουργείο και νοσηλεία
 • Μπορεί να γίνει στο Ορθοπαιδικό Ιατρείο
 • Γίνεται με τοπική αναισθησία
 • Είναι ανώδυνη
 • Έχει λιγότερες επιπλοκές
 • Γρηγορότερη ανάρρωση
 • Δεν χρειάζεται μετεγχειρητική αποκατάσταση
 19193
Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του Συνδρόμου Συμπίεσης του Ωλένιου Νεύρου
 
Τί είναι η Ωλένια Νευρίτιδα (Σύνδρομο Συμπίεσης Ωλένιου Νεύρου);
 • Eίναι ένα συχνό σύνδρομο συμπίεσης του άνω άκρου.
 • Οφείλεται στην συμπίεση του ωλένιου νεύρου κατά τη διαδρομή του μέσα στην ωλένια αύλακα του βραχιόνιου οστού στην έσω πλευρά του αγκώνα.
 • Είναι συχνή πάθηση σε επαναλαμβανόμενη καΙ για πολλές ώρες κάμψη του αγκώνα.
19003
Ποια είναι τα συμπτώματα της ωλένιας νευρίτιδας;
 • Μούδιασμα και αίσθημα βελονών στο 4ο και το 5ο δάκτυλο (παράμεσος και μικρός δάκτυλος) του χεριού.
 • Τα συμπτώματα χειροτερεύουν με την κάμψη του αγκώνα και κατά τη διάρκεια της νύκτας.
 • Τα δάκτυλα αυτά μπορεί να έχουν αδυναμία και ο ασθενής να μην μπορεί να κρατήσει καλά τα αντικείμενα.
 • Η αισθητικότητα των δακτύλων μπορεί να είναι μειωμένη.
 • Οι μικροί μεσόστεοι μύες των δακτύλων που νευρώνονται από το ωλένιο νεύρο ατροφούν σε προχωρημένες περιπτώσεις
19004
Πότε χρειάζεται να χειρουργηθεί κάποιος ασθενής με σύνδρομο συμπίεσης του ωλένιου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα;
 • Aποτυχία συντηρητικής θεραπείας μετά από τουλάχιστον 3 μήνες
 • Εμμονή συμπτωμάτων και δυσχέρεια χρήσης του χεριού
 • Αν επιβεβαιωθούν ακτινολογιά ανατομικές βλάβες που προκαλούν συνεχή συμπίεση του ωλένιου
Σε ποια σημεία της διαδρομής του μπορεί να να χρειαστεί χειρουργική αποσυμπίεση;
 • Αψίδα του Struthers
 • Έσω έσω μεσομύϊο διάφραγμα
 • Έσω επικόνδυλος βραχιονίου
 • Σύνδεσμος του Osborne
 • Απονεύρωση των καμπτήρων-πρηνιστών της πηχεοκαρπικής..
Ποιες είναι οι σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται για την απελευθέρωση και την αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου;
Ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται είναι οι παρακάτω:
 • Απλή απελευθέρωση του ωλένιου νεύρου με διατομή της περιτονίας (in situ)
 • Απελευθέρωση με υποδόρια ή ενδομυϊκή πρόσθια μεταφορά του ωλένιου νεύρου
 • Εκτομή έσω επικόνδυλου
Πώς γίνεται η ελάχιστα επεμβατική in situ απελευθέρωση και αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου;
 • Δεν χρειάζεται γενική αναισθησία
 • Μπορεί να γίνει με αναισθησία του βραχιονίου πλέγματος και τοπική αναισθησία
 • Τοποθετείται ίσχαιμη περίδεση για να ελαχιστοποιηθεί η αιμορραγία
 • Γίνεται πολύ μικρή τομή γύρω στα 4 εκατοστά μεταξύ του ωλεκράνου του οστού της ωλένης και του έσω επικόνδυλου του βραχιόνιου οστού
 • Δεν χρειάζεται να παραμείνει ο ασθενής και να νοσηλευτεί μετά το χειρουργείο
 • Τοποθετείται απλή ελαστική περίδεση
 • Το χέρι κινείται αμέσως αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή 15 ημέρες μετά το χειρουργείο
 • Αποφεύγονται επίσης το σήκωμα μεγάλου βάρους, η κοπιαστική χρήση του χειρουργημένου άνω άκρου και η αθλητική δραστηριότητα για 6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο
19005
Χειρουργική Διάνοιξη Καρπιαίου Σωλήνα
Τί είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα;
Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένας οστεοινώδης σωλήνας που υπάρχει στην παλάμη μας και σχηματίζεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού (πρόσθιο τοίχωμα) και από τον πρώτο στοίχο των οστών του καρπού (οπίσθιο τοίχωμα). Από τον στενό αυτό χώρο περνάνε οι τένοντες των καμπτήρων μυών των δακτύλων και το μέσο νεύρο. Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα παρατηρείται όταν οποιοδήποτε αίτιο προκαλέσει την ελάττωση της χωρητικότητας του σωλήνα και πίεση του μέσου νεύρου. Είναι πιο συχνή πάθηση στις γυναίκες στη μέση ηλικία.
ww1
Ποια είναι τα Αίτια Συνδρόμου καρπιαίου Σωλήνα
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Ρευματοειδής Αρθρίτις
 • Κατάγματα
 • Αθλητική δραστηριότητα
 • Επαναλαμβανόμενες κινήσεις καρπού
 • Εγκυμοσύνη
 • Γάγγλιο παλαμιαίο
 • Παχυσαρκία
Ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;
 • Πόνος στην παλαμιαία επιφάνεια των τριών πρώτων δακτύλων του χεριου (δηλαδή του μεγάλου δακτύλου, του δείκτη και του μέσου) και στο μισό του παράμεσου δακτύλου
 • Μουδιάσματα
 • Αίσθημα βελονών
 • Τα ενοχλητικά συμπτώματα πολλές φορές ξυπνούν τον πάσχοντα ο οποίος για να ανακουφισθεί πρέπει να σηκωθεί και να περπατήσει ή να βγάλει το χέρι έξω από το κρεβάτι.
 • Σε παραμελημένες περιπτώσεις η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία του αντίχειρα η οποία δυσκολεύει τις λεπτές κινήσεις.
ww2
Πώς επιβεβεβαίνεται η διάγνωση του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα;
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τον ηλεκτρονευρογραφικό έλεγχο (Κινητική- Αισθητική Ταχύτητα Αγωγής Μέσου Νεύρου - Ηλεκτρομυογράφημα)
Τι περιλαμβάνει η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα;
 • Τοπική αναισθησία
 • Ίσχαιμη περίδεση
 • Ελάχιστη χειρουργική τομή περί τα 3 εκατοστά
 • Διάνοιξη Εγκαρσίου Συνδέσμου
 • Προσεκτική απελευθέρωση Μέσου Νεύρου
 • Ελαστική περίδεση άκρας χείρας που χειρουργήθηκε
 • Άμεση κινητοποίηση των δακτύλων μετεγχειρητικά
 • Αφαίρεση ραμμάτων 15 ημέρες μετεγχειρητικά